බස්නාහිර පළාත සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වයස 20 - 30 අතර එන්නත්කරණය හෙට සිට

බස්නාහිර පළාත සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වයස 20 - 30 අතර එන්නත්කරණය හෙට සිට

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල පදිංචි  20- 30  වයස් ඛාණ්ඩයේ පුද්ගලයින් සඳහා  එන්න්තකරණය හෙට (06) සිට ආරම්භ කරන බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

ඒ අනුව වර්තමාන එන්නත්කරණය සිදුකෙරෙන මධ්‍යස්ථානවලදී සහ සියලුම රෝහල්වලදී එම එන්නත් ලබාදීම සිදුවෙන අතර කොළඹ  එන්න්තකරණය දියත උයන, විහාරමහාදේවී උද්‍යානය, පනාගොඩ සහ වේරහැර හමුදා රෝහල්වලදී ද සිදු කෙරේ.

එම දිස්ත්‍රික්කවල පදිංචි පුද්ගලයින් සඳහා පමණක් මෙම මධ්‍යස්ථානවලදී එන්නත් ලබාදීම සිදුකෙරෙන බව යුද හමුදාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.