ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සිට ශ්‍රි ලාංකිකයින් 19ක් දිවයිනට

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සිට ශ්‍රි ලාංකිකයින් 19ක් දිවයිනට

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සිරවී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 19 දෙනෙකු ඊයේ දිවයිනට පැමිණ තිබේ.තවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 6 දෙනෙකු අද දිනයේදී ඉන්දීය ගුවන්යානයකින් මෙරටට පැමිණීමට නියමිතව ඇත.

තලේබාන් සංවිධානය ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බලය තහවුරු කර ගන්නා විට එහි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 92ක් සිට ඇති බව මේ වන විට වාර්තා වේ.ඉන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මෙන්ම විවිධ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල කටයුතු කරන 26 දෙනෙකු ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සිටීමට කැමැත්ත පළකර තිබේ.