12 න් ඉහළ දරුවන්ටත් එන්නත් මාත්‍රාවක්

12 න් ඉහළ දරුවන්ටත් එන්නත් මාත්‍රාවක්

අවුරුදු 12 ත් 15 ත් අතර සියලු දරුවන්ට ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබාදීමට,  එන්නත් පිළිබඳ උපදේශක කමිටුවේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

එසේම අවුරුදු 16 ත් 18 ත් අතර දැනට එක් එන්නත් මාත්‍රාවක් පමණක් ලබාදී ඇති දරුවන්ට දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ද ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.

නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා අද(13) පෙරවරුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී මෙම තොරතුරු සඳහන් කළේය.