පාර්ලිමේන්තුව අද 10ට රැස්වෙයි !

පාර්ලිමේන්තුව අද 10ට රැස්වෙයි !

පාර්ලිමේන්තුව අද (24) පෙරවරු 10 ට
කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීමට නියමිතය. එහිදී 2019 අවසාන කාර්තුවේ මුදල් කොමිසන් සභාවේ වාර්තාව විවාදයට ගැනෙන බව වාර්තා වෙයි.