නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය සැප් 06 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය සැප් 06 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය සැප්තැම්බර් 6 වනදා අලුයම 4 තෙක්  දීර්ඝ කිරීමට අද (27) උදෑසන ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වෙන් රැස්වූ කොවිඩ් මර්දන විශේෂ කමිටුවේදී එම තීරණය කර ඇත.