නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ඔක්තෝබර් 01 දක්වා

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ඔක්තෝබර් 01 දක්වා

දැනට ක්‍රියාත්මක නිරෝධායන ඇඳිරි නීති කාලසීමාව ඔක්තෝබර් 01 වෙනිදා අලුයම 4.00 දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති කොරෝනා මර්දන කාර්ය සාධක බලකා රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගත් බවයි  ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසන්නේ.