මහියංගනයට වැටුන මාළු වැස්සේ කතාව

මහියංගනයට වැටුන මාළු වැස්සේ කතාව

මහියංගනය ප්‍රදේශයට ඊයේ මාළු වැස්සක් වාර්තා වුණා. නිතර දක්නට නොලැබෙන මෙවැනි වැසිවලට හේතුව ටොනාඩෝ සුළි කුණාටු. මේ දිනවලත් එවැනි තත්ත්වයක් පැවතීමයි මෙම මාළු වැස්සට හේතු වී තිබෙන්නේ. 

ටොනාඩෝ , පුනීලයක් හැඩැති වේගයෙන් කැරකෙන සුළං ප්‍රවාහයක්. මේ ප්‍රවාහයේ මැද පීඩනය අඩුයි. පිටත පීඩනය වැඩියි. ඒ නිසා පිටත තිබෙන දේ ඇද ගැනීමට මේ සුළං ප්‍රවාහයට පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් තම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් හසුවෙන ඕනෑම දෙයක් තමා  තුළට ඇද ගනිමින් ටොනාඩෝව වේගයෙන් කැරකෙමින් යනවා. 

 
 
මෙවැනි විශාල ටොනාඩෝවකට නිවාස, වාහන වැනි දේ පවා ඇද ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.කුඩා ටොනාඩෝ තත්ත්වයන්හිදී ජලයේ සිටින ගෙම්බන් මාළුවන් වැනි සතුන් ඉහළට ඇද ගැනීම බහුලව සිදු වනවා.එලෙස ඉහළට ඇදගන්නා සතුන් නැවත වැස්ස සමග බිමට ඇද වැටෙනවා. 
 
ඉතා කෙටි කාල සීමාවක් තුළ මේ සංසිද්ධිය සිදු වුවහොත් එම ජීවීන් ජීවත්ව සිටියදීම පොළොවට වැටිය හැකියි. නැතහොත් මියගිය සතුන් හෝ සත්ත්ව කොටස් පවා එලෙස වැසි ලෙස වැටීම සිදු වනවා. 
 
ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවලින් එවැනි අපූරු වැසි වාර්තා වී තිබෙනවා. මේ එවැනි වැසි කිහිපයක සේයා රූ කිහිපයක්.
 
Fish Rain- MexicoTamaulipasTampico, 26 September 2017

Spider rain -Santo Antônio da PlatinaBrazil, February 3, 2013

Spider Rain-Goulburn, Australia, 15 May 2015

Various marine animals rain QingdaoShandong Province, China, June 13, 2018

Frogs rain-Ishikawa PrefectureJapan, June 2009

 -මාලිකා ජයනායක