ගල්කිස්ස පොලීසියේ හිටපු ස්ථානාධිපතිගේ වැඩ තහනම් !

ගල්කිස්ස පොලීසියේ හිටපු ස්ථානාධිපතිගේ වැඩ තහනම් !

ගල්කිස්ස පොලීසියේ අපරාධ විමර්ශන අංශයේ හිටපු ස්ථානාධිපතිවරයාගේ වැඩ තහනම්කර තිබේ. සංවිධානත්මක අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයින් සමග සබඳතා පැවැත්වීම,  දූෂිත ක්‍රියාවන්හි යෙදී ඇති බවට විමර්ශනයකදී අනාවරණය වීම හේතුවෙන් ඔහු මෙම වැඩ තහනමට ලක්ව තිබේ. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතභාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගේ උපදෙස් මත අදාළ නිලධාරියාගේ වැඩ තහනම් කර තිබේ.