සිත්තරුන් දුටු මනෝ රුව !

සිත්තරුන් දුටු මනෝ රුව !
නිර්මාණවේදී ජයලත් මනෝරත්න රුව ප්‍රවීණ සිත්තරුන් කීපදෙනකු අතින් යළි මැවී තිබුණේ මෙසේ ය. 

ජනක රත්නායක
83408017 2983169425027557 2108359094388654080 nඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර 
82292823 2684143848360492 3998086726865125376 o
ජානක ඉලුක්කුඹුර 
82325902 806847269779746 1941644862143070208 o
ගාමිණී අබේකෝන් 
81658397 10156458525332000 1230194382943027200 o
ලකී ලියනගේ 
82029187 10221453900199250 4900766866823184384 n
තේජා ඉද්දමල්ගොඩ 
77117952 1349093941946118 6272229617554161664 n


ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු
82143418 587909928710300 9059136876912312320 o

කුසල සමරවික්‍රම
82080761 10212275473081134 888343371620286464 o

සෙනරත් ධර්මතිලක
senarath dharmathilake