ජාතික ගීය දෙමළෙන් බැරි ද ?

ජාතික ගීය දෙමළෙන් බැරි ද ?
නිදහස් දිනයදා ජාතික ගීය සිංහලෙන් පමණක් ගැයීම සම්බන්ධයෙනි..

මම සහ මා කතා කල බොහෝ දෙමළ ජාතිකයින් ආණ්ඩුව විසින් නිදහස් දිනයදා ජාතික ගීය දෙමළෙන් ගැයීම පිළිබඳව එතරම් තකන්නේ නැත. ආණ්ඩුව එකඟ වුවත් නැතත් අපි එය දෙමළෙන් ගායනා කරන්නෙමු. මන්ද දෙමළ භාෂාවෙන් ඇති ව්‍යවස්‌තාවට අනුව ජාතික ගීය දෙමළ භාෂාවෙන් ඇතුලත් කර ඇති අතර දෙමළ විෂයට අදාළ සියලුම පාඨ ග්‍රන්ථවල එය දෙමළෙන් සඳහන් කොට ඇත. ඒ නිසා ජාතික ගීය දෙමෙළෙන් ගැයීම නීතියට අනුකුලය. අහවරය!

මේ සම්බන්ධයෙන් “ඉන්දියාවේ ජාතික ගීය එක භාෂාවකින් ගයන අතර අපි එය නොකළ යුත්තේ මන්ද” යන තර්කයට අදාලව කිවහොත්;

01) ඉන්දියාවේ ජාතික ගීය බෙංගාලි භාෂාවෙන් ලියා ඇත. එහි සංගණන දත්තවලට අනුව බෙංගාලි බාශාව කතා කරන්නේ 10%ක් පමණි. එය ඔබගේ තර්කය නම් අපි ජාතික ගීය ඇත්ත වශයෙන්ම ගැයිය යුත්තේ දෙමළෙනි. සිංහලෙන් නොවේ.
02) තවදුරටත් “අහ්, ඉන්දියාව මෙහෙම කරන නිසා අපි වෙනස් ලෙසකට කල යුත්තේ ඇයි” යන ප්‍රශ්නය වෙත පැමිණියහොත්;
ඉන්දියානු ව්‍යවස්ථාව ලෞකිකය. එහි අර්ථය නම් ඉන්දියානු ව්‍යවස්ථාව කිසිඳු ආගමක් තම මුලික ආගම ලෙස හඳුනා ගන්නේ නැත (නිල හෝ නොනිල). සහ අද දවසේ ඉන්දියානු වැසියන් ඉන්දියාව හින්දු රාජ්‍යයක් කිරීමේ මෝදිගේ ප්‍රයත්නයන්ට එරෙහිව අරගල කරමින් සිටියි.

ඉතින් අපි බොහෝ දෙනා ඉන්දියාවටත් එහි දේශපාලනයටත් ආදරේ නිසා අපි අපේ රට හා ව්‍යවස්ථාව ලෞකික නොකරන්නේ මන්ද?

On this issue of National Anthem to be sung only in Sinhala on Independence day (yawn)
Many Tamil speaking people I spoke to (including myself) don't seem to really care that the Government has scrapped singing the National Anthem in Tamil on Independence day. We will continue to sing it in Tamil whether the Government allows it or not because the National Anthem is written in Tamil in the Tamil Constitution, reproduced in every single school text book. So it is legal to sing the National Anthem in Tamil in Sri Lanka (full stop).
And on this '...but but India sings its National Anthem only in one language so why should we?' argument...
1) Indian National Anthem is written in Bengali- According to census less than 10% of the Indian population have listed their mother tongue as Bengali.
If that's your argument, then we should be singing it in Tamil and not Sinhala.
2) ..And since we are on this 'oh by the way India does this so why should we do it differently?',
Indian constitution happens to be secular. Which means the State does not recognise any religion to be their official religion ( officially or unofficially). And that's why the Indian people are protesting today against the BJP Government's attempt to make India in to a Hindu land.
So since we love India and its State politics so much why don't we also make our country and constitution secular?"

By Swasthika Arulingam

| ස්වස්තිකා ආරුලිංගම්ගේ සටහන පරිවර්තනය කරන ලද්දේ ගීතිකා ධර්මසිංහ විසිනි. හෙඩිම අපෙනි.|