ස`..!

ස`..!
හිතුවට වඩා ඉක්මනින් ලියන්න වුණා ස`
ඇත්ත ම කියනවා නම් 
අපි ඉස්සර රස වින්දේ 
වික්ටර්ගෙ ස 
ඒත් දැන් හැමතැන ම ඔයා ස`
ඒ නිසා අප්‍රමාදව මේක ලියන්න හිතුණා 
ස`..
අනික කවුද දන්නේ 
අපි මේවා කොටන්නේ කී දවසද කියල 
නේද ස..
ඔයා එනකොට අපි දැනගෙන හිටියා 
බල්ලන්ගෙන් යාචකයන්ගෙන් පටන් අරන් 
ඊළඟට මගියෝ - ඔව් ඔව් උද්ඝෝෂණය කරන උනුත් එක්ක ම -
ඊට පස්සෙ දුගියො බව.. 
එතකොට අම්මපා 
දුගී මගී යාචක ප්‍රශ්නෙ 
නිට්ටාවට ම සුවයි
ස`..
බල්ලොත් එක්ක බෑ ස`
සිංහයො විතරයි ඉන්නෝන..
අමු මස් විතරයි කන්නෝන..
කියන විදිහකට ඉන්නෝන 
බැරි නං මේකෙන් යන්නෝන..
එක අතකට මාරයි ස`
ඔයාට රහසින් පාවඩ එළපු උන් 
ඔයාව නඩුවලින් බේරපු උන් 
ඔයාව පරද්දන්න සා එක්ක ඉදිරියට නොගිය එක ගැන 
අපිට ම බනිනවා ස`
වැඩක් නෑ කියල ස`
තනි ඇහෙන් අඬනව ස`
ඒ ඇහෙත් කඳුළු ප්‍රතිශතය 
සීයට තුනයි ස`..
මාර සීන් එක ස`
සායි ස`යි ඇරුණම වෙන අතක් නැද්ද ස`
ස`ගෙ උල් දත් පෙන්නලා 
සාගෙ කිරිදත් මාකට් නොවිච්ච එක 
අපේ වරදක් ද ස`..
ඒ ඔක්කොමත් හරි 
මහවිරුත් ඕකේ ස`
විල්පත්තු පට්ට ස`
13 ත් ෂේප් ස`
ඔහොම්ම ම ඔය ගැම්මෙන් ම 
ස්වයං නිර්ණයත් දෙන්න හැකි නං 
වමත් දකුණත් ඔයාගෙයි ස`..
ඉතින් 
ඉරණම ඔයා නං ස`
අපි ලෑස්තියි ඔයා එන පාරෙ හිටගන්න 
දෛවය ඔයා නං ස` 
අපි ලෑස්තියි දෛවරේඛා ආයෙමත් අලුතෙන් ඇඳගන්න..!
කර්තෘ අඥාතයි ස`
නමක් ගමක් නොලිව්වට මනුස්සයෙක් ස`