21ට ඇගයෙන රජත පුස්තක

21ට ඇගයෙන රජත පුස්තක

රජත පුස්තක සම්මාන 2021 සම්මානලාභී කෘති ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.


ඒ මෙසේයි,

හොඳම කෙටිකතා සංග්‍රහය

අලුත් නගරාධිපති - බටුවන්ගල රාහුල හිමි

හොඳම කාව්‍ය සංග්‍රහය

ඒ ජෙට් එකේ ගියේ සමන්සිරිමයි - ටිම්රාන් කීර්ති.

හොඳම යොවුන් සාහිත්‍ය කෘතිය

අපොයියාව - මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල

සම්මානලාභී සහෝදර නිර්මාණකරුවන්ට comrade.lk සුබ පැතුම් !