හඬ මාධ්‍ය කරුවන් අද සම්මානයෙන් ඇගයෙයි !

හඬ මාධ්‍ය කරුවන් අද සම්මානයෙන් ඇගයෙයි !

2021 රාජ්‍ය ගුවන් විදුලි සම්මාන උළෙල අද (22) පස්වරුවේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විය.

ඒ, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සහ  ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලයේ ගුවන්විදුලි උපදේශක සභාව මගින්  මෙම සම්මාන උළෙල සංවිධාන කරනු ලබයි.

ප්‍රවෘත්ති, කාලීන සිදුවීම්, වැඩසටහන්, ක්‍රීඩා, නාට්‍ය, පූර්ව ප්‍රචාරක දැන්වීම්, සජීවී සහ පටිගත යනාදී අංශවලින් රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික දෙඅංශයේම ගුවන්විදුලි මාධ්‍යකරුවන් මෙවරත් රාජ්‍ය සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.