තරු එළියක් නිවී ගොසිණි...!

තරු එළියක් නිවී ගොසිණි...!

සිංහල සාහිත්‍යට නොමැකෙන සේවයක් කළ පූජ්‍ය වීරපොකුණේ උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අපවත්වූ සේක.

' පැලෑනෙන් වෙන්කළ ඉඩම්' ,
' ජීවක කුලයක්' , ' මං' ආදී නවකතා උන්වහන්සේ විසින් රචනා කරනු ලැබීය.
විරපොකුණේ උපරතන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අපවත්වීම සම්බන්ධයෙන් comrade.lk අපි, සාතිශය සංවේගය මෙසේ පලකර සිටිමු !