චාටු බැරි සැඩ ගං දියේ - දිවි සොයා පිහිනන චීටලා

චාටු බැරි සැඩ ගං දියේ - දිවි සොයා පිහිනන චීටලා

Natural History Museum in London සංවිධාන කරන Wildlife Photographer of the Year 2021 තරගයේ ඉහළම ප්‍රතිචාර ලද ඡායාරූප අතරට තේරී පත්ව ඇති ශ්‍රී ලාංකික ඡායාරූප ශිල්පිනී බුද්ධිනී ද සොයිසා විසින් ලබාගත් සේයාරුවයි මේ. 

 

2020 ජනවාරි මාසයේදී කෙන්යාවේ ඇතිවූ ගංවතුර අවස්ථාවකදී මෙම ඡායාරූපය ලබාගෙන තිබේ. පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් චීටා කණ්ඩායමක් හෝරාවකට ආසන්නව ගං ඉවුරේ සිදුකල පරික්ෂාකිරීම් වලින් අනතුරුව ගඟේ එහා ඉවුරට පීනා යෑමට ගත් උත්සහයක් මෙලෙස සිය කාචයේ සටහන් වූ බවයි ඡායාරූප ශිල්පිනිය පවසන්නේ. 

 

මීටර 100 ක දැඩි පිහිනුම් සටනකනින් චීටාවුන් ගඟේ එහා ඉවුර තරණය කරනු දැකීමට තරම් ඇය වාසනාවන්ත වී තිබෙනවා. 

 

ඊයේ මෙම ඡායාරූප මාධ්‍යට මුදා හැරීමෙන් අනතුරුව ලෝකය පුරා විදෙස් මාධ්‍ය මේ පිළිබඳ වාර්තා කළා. 

 

මෙම ඡායාරූප තරගයේ ජයග්‍රහකයින් ඔක්තෝබර් මස 12 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

 

            ඡායාරූප ශිල්පිනී බුද්ධිනී ද සොයිසා