පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ හොඳම කෙටිකතාව ශ්‍රී ලංකාවෙන්

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ හොඳම කෙටිකතාව ශ්‍රී ලංකාවෙන්

මෙවර පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය කෙටිකතා තරගාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය, ශ්‍රී ලාංකික ලේඛිකා කාන්‍යා දි අල්මේදා (Kanya D’Almeida ) ට හිමිව තිබේ.ඒ ඇය විසින් රචිත‘I Cleaned The—’ කෙටිකතාව වෙනුවෙනි.

නව වන වරට පවත්වනු මෙවර පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය කෙටිකතා තරගාවලිය සඳහා රටවල් 50කින් අයදුම්පත්  6423 ක් ලැබී තිබේ.
ඉන් ආසියානු කලාපීය ප්‍රථම ස්ථානය සහ සමස්ථ තරගාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකරගත් කාන්‍යාට
පවුම් 5000 ක ත්‍යාගයක්ද හිමිවේ.
සම්මාන උළෙල ඊයේ (ජුනි 30) අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වුනු අතර මෙම සම්මානය හිමිකරගත් ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයා සහ දෙවෙනි ආසියාතිකයා බවට පත්වන්නේ කාන්‍යා දි අල්මේදායි.