`සංස්කෘතික ජීවිතයක්` ගැන සාකච්ඡාවට ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර !

`සංස්කෘතික ජීවිතයක්` ගැන සාකච්ඡාවට ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර !
`සංස්කෘතික ජීවිතයක් : සමාජ පරිවර්තනීය සංවාද` කෘතිය ජනගත කිරීම සහ සංස්කෘතියේ දේශපාලනය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ඔක්තෝබර් 6 වන ඉරිදා (අද) පෙරවරු 10.00 ට සූරිය විලේජ් හි දී පැවැත්වේ. මහාචාර්ය ජගත් වීරසිංහ, ආචාර්ය ෆරා හනීෆා, මහාචාර්ය හර්ෂණ රඹුක්වැල්ල සහ ජවිපෙ නායක අනුර කුමාර දිසානායක දෙසුම් පවත්වති.
‘සංස්කෘතික ජීවිතයක් : සමාජ පරිවර්තනීය සංවාද’ කෘතිය සකස් වී ඇත්තේ ජාතියට ඔබ්බෙන් සිතන නූතන සංස්කෘතික මිනිසෙක් බිහිවීම පිලිබඳව `ලංකා` පුවත් පතේ පළ වූ සාකච්ඡා මාලාවක් ඇසුරෙනි. ජගත් වීරසිංහ, හර්ෂන රඹුක්වැල්ල, දිලීප විතාරණ, හරිනි අමරසූරිය, ෆරා හනීෆා, වංගීස සුමනසේකර, සුදන්ත මාධව හා කෞශල්‍ය කුමාරසිංහ එහි මූලික සංවාදයට දායක වී ඇති අතර කෘතියෙහි පෙරවදන ලියා ඇත්තේ ලියනගේ අමරකීර්ති විසිනි. සංවාදය `ලංකා` පුවත් පතේ පළවන විට එයට ලැබුනු ප්‍රතිචාර කිහිපයක් ද කෘතියට ඇතුල් කර ඇත. `සංස්කෘතික ජීවිතයක් : සමාජ පරිවර්තනීය සංවාද`  ප්‍රියදර්ශන දයාරත්න, චතුර දිසානායක සහ කිත්සිරි කොඩිතුවක්කු සංස්කරණයකි. 
cult