' වලව සුපර් ක්‍රොස් ' සැප්තැම්බර් 21 සහ 22 උඩවලවදී !

' වලව සුපර් ක්‍රොස් ' සැප්තැම්බර් 21 සහ 22 උඩවලවදී !

ශ්‍රී ලංකාවේ යතුරුපැදි සහ මෝටර් රථ ධාවන තරඟ අතර සුවිශේෂී සටහනක් තැබූ 'වලව සුපර් ක්‍රොස් මෝටර් රථ සහ යතුරු පැදි ධාවන තරඟය' නව වන වරටත් මෙවර පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. උඩවලව සෙවනගල පිහිටි ජාත්‍යන්තර තත්වයේ ධාවන පථයක පවත්වන මෙම මෝටර් රථ සහ යතුරුපැදි ධාවන තරඟ සැප්තැම්බර් 22 වන ඉරිදා දවස පුරා පැවැත්වීමට නියමිතය. 21 වන සෙනසුරාදා දින සුපුරුදු පරිදි ධාවකයින්ගේ පුහුණු ධාවනයන් සහ සූදානම් වීමේ සැසියක් පැවැත්වීමට සංවිධායකයින් විසින් පහසුකම් සලසා ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු රෙජිමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන මෙම උඩවලව සුපර් ක්‍රොස් ධාවන තරඟය සඳහා මෙවරද සංවිධාන දායකත්වය ලබා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා යතුරුපැදි සමාජය සහ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා මෝටර් රථ සහ යතුරුපැදි ධාවන තරඟ කමිටුව විසිනි.

සැප්තැම්බර් 22 වන ඉරිදා උදේ නවයට ආරම්භ වන තරඟ සඳහා මෝටර් රථ තරඟ13 ක් සහ යතුරුපැදි ධාවන තරඟ 12 ක් ඇතුලත්ව ඇති අතර මෙවරද 2019 වර්ෂය තරඟාවලිය සඳහා ක්‍රීඩකයින් 180 කට වඩා ඉදිරිපත් වීමට නියමිත බව සංවිධායකයින් දන්වා ඇත. තරඟාවලිය පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ හමුවක් පසුගිය 09 වෙනි දින කොළඹ කින්ස්බරි හෝටලයේ පැවති අතර ඊට දිවයිනේ මෝටර් රථ සහ යතුරුපැදි ක්‍රීඩාවේ නමක් දිනූ බොහෝ ක්‍රීඩකයින්ද එක්ව අදහස් දැක්වීම මෙහිදී විශේෂතත්වයකි.