පළමු ටෙස්ට් තරගයෙ ජය ශ්‍රී ලංකාවට !

පළමු ටෙස්ට් තරගයෙ ජය ශ්‍රී ලංකාවට !

සත්කාරක සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම කඩලු 10කින් පරාජයට පත්කරමින් පළමු ටෙස්ට් තරගය ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණඩායම සමත් වී තිබේ. හරාරේ පිටියේදී මෙම තරගය පවත්වා තිබේ. තරගයේ වීරයා ලෙස ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සම්මාන දිනාගත්තේය.

සිම්බාබ්වේ පළමු ඉනිම 358/10                                  ශ්‍රී ලංකාව පළමු ඉනිම 515/09

සිම්බාබ්වේ දෙවැනි ඉනිම 170/10                               ශ්‍රී ලංකාව දෙවැනි ඉනිම 14/0