නිලානි 'ලංකාව' රනින් සරසයි !

නිලානි 'ලංකාව' රනින් සරසයි !

නේපාලයේ පැවැත්වෙන 13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා මීටර් 1500 ධාවන ඉසව්වේ රන් පදක්කම ශ්‍රී ලංකාවට හිමිකර දීමට නිලානි රත්නායක ක්‍රීඩිකාව සමත්ව තිබේ. මෙවර දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේදී මීටර් 1500 ධාවන ඉසව්ව තරගය මිනිත්තු 4 යි තත්පර 34 යි දශම 3 යි 4 කින් අවසන් කිරීමට ඇය සමත් වුවාය. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේදී රන් පදක්කම් 4 ක්, රිදී පදක්කම් 9 ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 14 ක් හිමිකර ගැනීමට සමත්ව තිබේ. ඒ අනුව 13 වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පදක්කම් සටහනේ පදක්කම් 26 ක් ලබා ගනිමින් පළමු ස්ථානය නේපාලයත්, පදක්කම් 16ක් හිමිකරගනිමින් දෙවන ස්ථානය ඉන්දියාවත්, තෙවන ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවත් හිමි කරගෙන සිටියි.