කුසල්ට සහ ෂෙහාන්ට තුන්වන 20-20 තරගය අවිනිශ්චිතයි !

කුසල්ට සහ ෂෙහාන්ට තුන්වන 20-20 තරගය අවිනිශ්චිතයි  !

ශ්‍රී ලංකාව සහ නවසීලන්තය අතර පැවති දෙවන 20-20 තරගයේදී අවාසනාවන්ත ලෙස ආබාධයට ලක් වූ කුසල් මෙන්ඩිස් සහ ෂෙහාන් ජයසූරියට තුන්වන 20-20 තරගය ක්‍රීඩා කිරීම අවිනිශ්චිත බව වාර්තා වෙයි.
වෛද්‍ය නිර්දේශය වී ඇත්තේ ආබාධයට ලක් වූ පාද යලි සුව වන තෙක් ඔවුන්ට විවේක ගැනීමට සිදුවන බවයි.

shehan-jayasuriya.jpgslcc.jpgslc.jpgkusal-mendis.jpg