2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය පාවා දුන්නද? පැමිණිල්ලක්.

2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය පාවා දුන්නද? පැමිණිල්ලක්.

2011 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පැවති අවසන් මහා තරගය මුදලට හෝ වෙනයම් දෙයකට පාවා දුන් බවත්, ඒ පිළිබදව පැහැදිලි සාක්ෂි තමන් සතුව පවතින බවත් එවකට ක්‍රීඩා ඇමති වශයෙන් කටයුතු කළ මහින්දානද අලුත්ගමගේ කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් කේ.ඩී.ඒස්.රුවන්චන්ද්‍ර විසින් ක්‍රීඩා වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය වෙත ලිඛිත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. වර්තමාන ක්‍රීඩා විෂය භාර අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම විසින් පැමිණිල්ලක් කරන ලෙසට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට දැනුම් දී ඇති බවත් ඒ අනුව මෙම පැමිණිල්ල අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් සිදු කර ඇති බවත් ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි. කෙසේවෙතත් මෙම විමර්ශනවල ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් සෑම සති 02 කට වරක්ම තමා වෙත වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙස ද ලේකම්වරයා එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.