ජිම්නාස්ටික් කිරුළ දිනූ රිද්මයානුකූල ඇනා මරියා !

ජිම්නාස්ටික් කිරුළ දිනූ රිද්මයානුකූල ඇනා මරියා !

පසුගියදා ස්විස්ටර්ලන්තයේ පැවති විවෘත රිද්මයානුකූල ජිම්නාස්ටික් කිරුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇනා මරියා හිමිකරගත්තාය. 19 වැනි වියෙහි පසුවන ඇනා මරියා ශ්‍රී ලාංකීය සම්භවයක් ඇති කැනඩාවේ ජිවත්වන තරුණියකි. ඒ අනුව කැනඩාවේ උපන් ඇනා මෙම ඉසව්වේදී කැනඩාව සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල් දෙකම නියෝජනය කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

456 1rtutrutyuiyiyuitrytyuuyiuouiioiopoip82526991 2417752301869776 1835295553429176320 n1yuiuyiuuooio