ධනුෂ්ක, නිරෝෂන් සහ කුසල්ගේ තහනම අවසන් !

ධනුෂ්ක, නිරෝෂන් සහ කුසල්ගේ තහනම අවසන් !

කුසල් මෙන්ඩිස්, නිරෝෂන් දික්වැල්ල සහ ධනුෂ්ක ගුණතිලක ට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් පනවා තිබූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග තහනම ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

අවශ්‍ය යෝග්‍යතා ප්‍රමිතීන් සපුරාලීම්වලට යටත්ව ඔවුන්ව එළඹෙන සිම්බාබ්වේ තරග සංචාරය සඳහා එක්කර ගැනීමට ද නියමිත බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව පසුගිය වසරේ ජුනි මාසයේදී එම ක්‍රීඩකයින්ට වසරක කාලයක් සඳහා පැනවූ තිබූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග තහනම ඉවත් කෙරෙනු ඇති.

එංගලන්ත තරග සංචාරයක් අතරතුර "ජෛව බුබුළ" උල්ලංඝනය කරමින් විනය විරෝධී ලෙස කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙනුයි එම ක්‍රීඩකයින් තිදෙනාට අදාළ තහනම පැනවුණේ.

එහිදී එක් ක්‍රීඩකයෙක් ට රුපියල් මිලියන 10 බැගින් දඩයක්, සියලුම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සඳහා වසරක් තහනමක් සහ දේශීය තරග සඳහා 6 මසක තහනමක් පැනවූ බවද එම වසරක තහනම නිමවීමෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩකයින් තිදෙනාටම තවත් වසරක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග සඳහා ක්‍රීඩාකිරීම තහනම් කෙරෙන අතර එම තහනම වසර දෙකක් සඳහා අත්හිටුවනු ලැබෙන බවද එවකට වාර්තා වුණා.