මාලිංග විස්සයි විස්ස පිටියෙන් සමුගනියි!

මාලිංග විස්සයි විස්ස පිටියෙන් සමුගනියි!

ලසිත් මාලිංග විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

සිය Facebook ගිණුමේ සටහනක් තබමිනුයි ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ ඇත්තේ.