රයන් ක්‍රවුසර්ගෙන් - සීයාට ආදරෙන්

Previous Next

"අවසාන කාලයේ දී ඔහුගේ ශ්‍රවණය දුර්වල වුණා. මං ඔහු සමග අදහස් හුවමාරු කරගත්තේ සටහන් මගින්. මේ තමයි අන්තිම වතාවට මට ඔහුට ලියා දැනුම් දීමට අවශ්‍ය වූ දේ. මට ඒ අවස්ථාව අහිමි වුණා. ඒත් මම දන්නවා ඔහුගේ ආත්මය මා සමග මෙහි සිටින බව"

ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් ලාභී රයන් ක්‍රවුසර් තරගය ජයගත් සැනින් කඩදාසියේ ලියාගෙන සිටි මේ ආදරණීය සටහන පෙන්නුවේ ස්වර්ගයේ සිටින සිය මුත්තණුවන්ට.

යගුලිය විසි කිරීමෙන් පිට පිට දෙවතාවක් ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් දිනූ මෙම ඇමෙරිකානුවා ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාවට ද හිමිකම් කියනවා.

ටෝකියෝ ඔලිම්පික් අවසන් තරගයේ පළමු වටයේදී රයන් අඩි 74 අඟල් 11 ක දක්ෂතාවක් වාර්තා කළා. ඒ 2016 වසරේ රියෝහි දී තමා විසින්ම තැබූ අඩි 73 අඟල් 10 3/4 ක ඔලිම්පික් වාර්තාව බිඳිමින්.

දෙවන වටයේ දී ඔහු යළි වාර්තාව අලුත් කරනවා.  ඒ අඩි 75 අඟල් 2 3/4 ක් ලෙසින්.

අවසන් වටයේදී තුන්වන වතාවටත් ඔලිම්පික් වාර්තාව බිඳ දැමීමට රයන් ක්‍රවුසර් සමත් වනවා. ඒ අඩි 76 අඟල් 5 1/2 ක් ලෙස. යගුලිය විසි කිරීමේ ඉසව්වේ දී එය දෙවැනි වන්නේ ඔහු විසින්ම පිහිටුවනු ලැබූ අඩි 76 අඟල් 8 1/4 ක ලෝක වාර්තාවට පමණයි.

ඔබ ලෝක ශූරයකු විය හැකියි. එහෙත් ඔබේ ආදරණීයයන්ට හදවතේ ඉඩ තියන්න. රයන් ක්‍රවුසර් මෙන්...

| රෂ්නිකා ලියනගේ |