දැවයෙන් දැල්වුණු ජපන් ඔලිම්පික් ඉතිහාසය

දැවයෙන් දැල්වුණු ජපන් ඔලිම්පික් ඉතිහාසය

ජපනා - හපනා

එය සැබෑය. ප්‍රථම වරට ජපානයේ ඔලිම්පික් උළෙලක් පැවැත්වෙන්නේ 1964 දීය. ඊට සහභාගි වූ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැගෙන  ආ බීජ ජපන් බිමේ පැළ කෙරිණ. දළු ලා ගස් නැගිණ.

වසර පනස් හතක් ගතවූ තැන නැවතත් ජපානය ඔලිම්පික් තරගාවලියක් පවත්වයි. 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් පැවැත්වෙන්නේ කොවිඩ් වසංගතය අතරය. ඔවුහු එය ජය ගනිති.

චාම් වුවත් අලංකාර සමාරම්භක උළෙලකි. ඔලිම්පික් වළලුවල ආකෘතියක් එහි ගොඩ නැගේ. ඊට භාවිත කළ දැව අති විශේෂය. ඒ දැව, මීට වසර පනස් හතකට පෙර 1964 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් වෙත පැමිණි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ගෙනා  බීජවලින් උපත ලැබූ ශාකවලිනි. 

ඒ ඔවුන්ගේ දැක්මේ විශිෂ්ටත්වයයි. ඕනෑම කරදරයක් මතින් ඔවුන් නැවත නැගී සිටින්නේ ද එනිසාමය.  ඊට හිස නමා ආචාර කරමි. 

දැක්මක් ඇති ජාතියක්
සතුයි සැමවිට ජයක්

| රෂ්නිකා ලියනගේ |